Subsidie voor erfgoed stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor stichtingen, verenigingen en erfgoedinstellingen die met vrijwilligers werken, en hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, bijvoorbeeld door hun vrijwilligersbestand te verruimen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kennisoverdracht van oudere generaties op jongere generaties vrijwilligers, vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers of cursussen voor vrijwilligers. De subsidie kun je online aanvragen en bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten van je project.

Toepassing

Subsidie voor erfgoedinstellingen en vrijwilligersorganisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die met vrijwilligers werken en hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, bijvoorbeeld door hun vrijwilligersbestand te verruimen. 
De subsidieoproep richt zich hierbij op onderstaande thema’s:

  • Kennisborging en -verdieping, zoals: actieve kennisoverdracht van oudere generaties op jongere generaties; actieve kennisdeling op collectieniveau; duurzame borging en verankering van kennis
  • Het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, bijvoorbeeld door het samenwerken met mbo-scholen en -leerlingen of statushouders
  • De ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen, ook digitaal, die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen. Daarbij kan het gaan om structurele inzet van vrijwilligers, maar ook om bijvoorbeeld jongeren die zich, naar de ervaring leert, vaak eerder op incidentele basis inzetten.
  • Activiteiten op het gebied van netwerkvorming en publieksbereik
  • Investeringen, bijvoorbeeld in cursussen voor vrijwilligers die zich bekwamen via erfgoedhuizen of de Erfgoed Academie, mits de resultaten duurzaam beschikbaar worden gesteld

Interessant is dat je ook een ontwikkelbijdrage kunt aanvragen voor bovenstaande thema's. Bij een ontwikkelbijdrage kan worden gedacht aan het inhuren van specifieke expertise die leidt tot een beter plan op voornoemde gebieden, het onderzoeken van best practices en het aangaan van intensieve samenwerkingen. De plannen moeten niet alleen het belang van de eigen instelling dienen, maar dit ook overstijgen.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door erfgoedorganisaties, vrijwilligersorganisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die met vrijwilligers werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed, volkscultuur of ambacht in Nederland (bestaande uit Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Daarnaast gelden de algemene voorwaarden van het fonds (zie links).

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten van je project 
Hierbij moeten de totale kosten van het initiatief meer bedragen dan 15.000 euro, en mogen deze geen vaste lasten bevatten.

Wanneer je een ontwikkelingsbijdrage aanvraagt bedraagt deze maximaal 15.000 euro (maximaal 70 procent van de totale kosten).

De maximale bijdrage voor een ontwikkelbijdrage is 15.000 euro, waarbij het Mondriaan Fonds maximaal 70 procent van de totale kosten kan bijdragen.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Let op
Bij deze subsidie moet je rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.