Subsidie voor erfgoed stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor stichtingen, verenigingen en erfgoedinstellingen die met vrijwilligers werken, en hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, bijvoorbeeld door hun vrijwilligersbestand te verruimen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kennisoverdracht van oudere generaties op jongere generaties vrijwilligers, vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers of cursussen voor vrijwilligers.