Subsidies
Fondsen

Subsidie voor experimentele beeldende kunstprojecten

Subsidie voor projecten op het gebied van beeldende kunst. De voorkeur gaat uit naar schilderkunst, experiment en talentontwikkeling. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een residency aan een kunstacademie. Zowel individuele beeldende kunstenaars als stichtingen en verenigingen komen in aanmerking. Je kunt de subsidie online aanvragen, via de website van de verstrekker.

Jaarbudget:
€ 38.000.000
Per uitgifte
€ 5.000 - € 6.100
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst. De voorkeur gaat uit naar schilderkunst, experiment (m.u.v. videokunst) en talentontwikkeling.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • residency Rijksakademie van beeldende kunsten voor Nare Eloyan
 • residency Rijksakademie van beeldende kunsten voor Donders

Fonds op Naam

Het Jaap Heij en Maudy Smith Fonds is een CultuurFonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Doelgroep

 • individuele kunstenaars
 • stichtingen en verenigingen

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Individuele kunstenaars

 • de aanvrager is aantoonbaar actief als professioneel kunstenaar, bijvoorbeeld door een afgeronde kunstopleiding of tenminste 5 jaar actief in het hedendaagse beeldende kunstcircuit.
 • de aanvrager is afkomstig uit of (tenminste 3 jaar) woonachtig in Nederland;
 • belastbaar inkomen onder € 25.000 per jaar;
 • de kunstenaar ontvangt geen bijdrage ‘Kunstenaar Basis’ van het Mondriaan Fonds;
 • het project dient in een bepaalde vorm zichtbaar en toegankelijk te worden voor publiek, denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling of publicatie;
 • alleen uitzonderlijke, eenmalige materiaal- of apparatuurskosten en honoraria van derden voor een specifiek project zoals een nieuw werk, publicatie of tentoonstelling komen in aanmerking;
 • er is een voorkeur voor aanvragers en/of projecten die de creatieve sector diversifiëren, bijvoorbeeld qua gender, beperking, seksuele oriëntatie, sociaal
 • economische status, opleiding of leeftijd;
 • een aanvraag kan eens in de drie jaar worden gedaan;

Stichtingen en verenigingen

Wil je snel te weten komen of jouw project voldoet aan de voorwaarden? Doe dan de 'quickscan' op de website van het fonds (zie links).

Zie ook het document 'Bestedingenbeleid' pp. 18-19 voor de algemene en specifieke richtlijnen (zie bijlagen).

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Wanneer het project binnen het reguliere aanbod van de aanvrager valt.
 • De aanvrager daarvoor een exploitatiesubsidie van overheden en/of aanverwante structurele financiering ontvangt.
 • De aanvrager daarin geen (naar vermogen) substantiële eigen bijdrage investeert.
 • Projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel.
 • Activiteiten met een fondsenwervend oogmerk; prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties.
 • Initiatieven waarvoor het fonds het merendeel van de kosten zou moeten dragen en projecten zonder wezenlijk begrotingstekort.
 • Projecten die al (grotendeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling.

Subsidie 

Individuele kunstenaars

 • De maximaal aan te vragen bijdrage is totaal € 5.000.
 • Voor de aanvraag van apparatuur geldt een maximum van € 2.500;

Stichtingen en verenigingen

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen individuele kunstenaars

 • Een begeleidende brief;
 • CV inclusief tentoonstellingsoverzicht;
 • Portfolio met beelddocumentatie van eerder werk (voeg links toe als het video werk betreft);
 • Projectplan inclusief inhoudelijke onderbouwing;
 • Projectbegroting en dekkingsplan;
 • Bewijs van inkomen (laatst beschikbare inkomensverklaring Belastingdienst);
 • Offertes bij aankoop apparatuur (indien van toepassing);
 • Beelddocumentatie project (indien van toepassing);

Meesturen stichtingen en verenigingen

 • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
 • IBAN rekeningnummer
 • Motivatiebrief
 • Kopie statuten
 • Meest recente jaarverslag (jaaroverzicht en jaarrekening)
 • Projectplan/concept
 • Projectbegroting en dekkingsplan  
 • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)
 • Bij aanschaf van muziekinstrumenten en/of (uniforme) kleding graag een offerte uploaden

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Onderzoek en ontwikkeling
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden