Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Er is dit jaar € 1.200.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. 

Doelgroep

Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.

Werkgebied

Het festival moet in Nederland plaatsvinden.

Voorwaarden

Het festival moet gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

 • Bevorderen van experimenten en crossovers
 • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
 • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
 • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
 • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Restricties

Aanvragers die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen voor de ondersteunde festivaleditie geen aanspraak maken op subsidies van andere
deelregelingen van hetzelfde fonds, behalve bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds. 

Subsidie

Er is dit jaar € 1.200.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
  • Beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten
  • Uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur
  • Omschrijving met welke personen en organisaties je samenwerkt
  • Welke doelgroep(en) je verwacht te bereiken
  • Inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma
  • Communicatiestrategie
  • Financieel dekkingsplan
 • Planning 
 • Begroting (in pdf op A4-formaat)
 • Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
 • CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
 • Uittreksel KvK