Subsidie voor gemeenten en culturele instellingen

Subsidies

Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroten van het publieksbereik, het bereiken van een meer divers publiek of het delen van kennis en expertise. Gemeenten kunnen bovendien subsidie aanvragen voor het samen opstellen van een cultureel actieplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.