Subsidie voor gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisaties voor de organisatie van een sportevenement

Subsidies
Gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisatoren kunnen subsidie aanvragen voor de organisatie en uitvoering van een topsportevenement, breedtesportevenement of een evenement gericht op sporten voor mensen met een beperking. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten, maximaal  € 15.000. Subsidies kleiner dan € 7.500 worden niet verstrekt. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode. Bijlagen die je moet meesturen zijn o.a. een activiteitenplan en een begroting volgens een vast format.

Toepassing

Subsidie voor de organisatie en uitvoering van een topsportevenement, breedtesportevenement of een evenement gericht op sporten voor mensen met een beperking om zo van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste provincie van Nederland te maken.

Doelgroep

Limburgse gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisatoren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van een sportevenement.

Werkgebied

Provincie Limburg

Voorwaarden

Topsportevenementen en breedtesport evenementen
Het sportevenement in de Nederlandse provincie Limburg moet aanvangen in het jaar 2022 of 2023.

 • Het sportevenement moet bijdragen aan:
  • Het stimuleren van sport en bewegen en de verbinding tussen breedtesport en talentontwikkeling; en
  • De gezondheid van de Limburger; en
  • Het versterken van de economie, toerisme en branding van een stad of regio in Limburg; en
  • Euregionaal bereik; en
  • Maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid
 • In de subsidieaanvraag dient te worden opgenomen op welke manier en in welke mate het sportevenement een bijdrage levert aan de in dit artikel opgenomen criteria (verder uitgewerkt in de sportevenementenmatrix, zoals weergegeven in de bijlage)
 • Het sportevenement ontvangt aantoonbaar subsidie van de Limburgse gemeente waar het sportevenement zich in hoofdzaak afspeelt

Evenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking

 • Het sportevenement in de Nederlandse provincie Limburg moet aanvangen in het jaar 2022 of 2023
 • Het sportevenement moet bijdragen aan:
  • Het stimuleren van sport en bewegen; en
  • De gezondheid van de Limburger
 • In de subsidieaanvraag dient te worden opgenomen op welke manier en in welke mate het sportevenement een bijdrage levert aan de in dit artikel opgenomen criteria (verder uitgewerkt in de sportevenementenmatrix, zoals weergegeven in de bijlage)
 • Het sportevenement ontvangt aantoonbaar subsidie van de Limburgse gemeente waar het sportevenement zich in hoofdzaak afspeelt

Restricties

De subsidieaanvraag zal worden afgewezen indien:

 • Het sportevenement niet aansluit bij de doelstelling zoals boven weergegeven
 • Het project niet is ingediend door een aanvrager zoals boven weergegeven
 • Niet wordt voldaan aan (één van) de voorwaarden
 • De subsidieverstrekker dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert
 • Ten behoeve van de organisatie en uitvoering van het sportevenement reeds een bijdrage is verstrekt vanuit een sporttakplatform van de provinciaal ondersteunde sporten atletiek, basketbal, golf, handbal, handboogschieten, judo, klimsport, paardensport, tafeltennis, tennis-padel, triatlon, turnen, volleybal, wielrennen dan wel het platform Iedereen Kan Sporten Limburg
 • De aanvrager al een subsidie heeft ontvangen in het kader van deze nadere subsidieregels voor activiteiten in het betreffende kalenderjaar
 • Het te verstrekken subsidiebedrag lager is dan € 7.500
 • De subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperioden.

Subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten.
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 15.000.
Subsidies kleiner dan € 7.500,00 worden niet verstrekt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Een begroting (conform begrotingsformat Provincie Limburg, zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand