Subsidie voor getalenteerd, klassiek geschoold muziektalent

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van getalenteerd, klassiek geschoold muziektalent voor master classes en extra lessen en ondersteuning voor organisaties die programmeren voor jong talent.

Toepassing

Financiële ondersteuning van jong (niet ouder dan 30 jaar in het jaar van de aanvraag), getalenteerd, klassiek geschoold muziektalent voor bezoek aan masterclasses, extra lessen etc. Men kan ook in aanmerking komen voor structurele ondersteuning.

Ook kleinschalige organisaties die programmeren voor jong talent kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Jong talent
Minimale scholing masteropleiding aan een in Nederland gevestigd instelling. Incidenteel kan in het masterjaar nog voor het afstuderen een aanvraag worden gedaan.

Organisaties
Kleinschalige organisaties die programmeren voor jong talent.

Aanvraagperiode

Jaarlijks, tussen 1 januari en 1 april.

Aanvragen

Aanvragen privé personen
Via online aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Aanvragen organisaties
Schriftelijk.

Meesturen

  • Uitgebreide motivatie
  • Begroting