Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 551.508 euro subsidie beschikbaar. Circa zestig procent van de beschikbare subsidies gaat naar het kerkelijke leven, dertig procent gaat naar cultuur en de resterende tien procent gaat naar projecten voor ontwikkelingslanden. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor godsdienstige en culturele doelen, en in sommige gevallen ondersteuning van projecten in de derde wereld.

Godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten
Hierbij kijkt het fonds op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • Jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • Religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • Communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • Het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • Kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • Opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Culturele projecten in Nederland rondom het kerkelijke leven
Hierbij gaat het om projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven.

Culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij
Regionale culturele projecten rond Sint- Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Het grootste deel van het budget gaat naar rooms-katholieke projecten en organisaties, gevolgd door cultuur en derde wereld.

Ontwikkelingslanden
Projecten in de derde wereld komen soms voor steun in aanmerking.
Er moet altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen.

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

Per jaar is er ca. 551.508 euro subsidie beschikbaar. 

Restricties

Onderstaande activiteiten komen in ieder geval niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

 • Aanvragen van bedrijven
 • Congressen, studie of studiereizen
 • Aanvragen voor culturele festivals
 • In stand houden van projecten (wel om te starten)
 • Aanvragen voor hospices
 • Aanvragen voor het welzijn van dieren
 • Inrichting van gemeenschapshuizen
 • Projecten voor milieu en natuur
 • Restauraties van kerkgebouwen en orgels
 • Aanvragen voor stages
 • Aanvragen voor theaterproducties
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Aanvragen voor zorgboerderijen
 • Exploitatiekosten

In beginsel komen aanvragen van een instelling slechts één maal per drie jaren voor financiële steun in aanmerking.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Mee te sturen/te beantwoorden tijdens aanvraag

 • Informatie over de aanvragende rechtspersoon
  • Doelstellingen
  • Kernactiviteiten
  • Laatste jaarverslag/jaarrekening
  • Bestuur
  • Statuten
 • Bondige projectomschrijving
 • Begroting van het project: de kosten en het bijbehorende dekkingsplan
 • Het nog aanwezige tekort, het concrete bijdrageverzoek en een overzicht van andere aangeschreven fondsen
 • Indien van toepassing: korte toelichting waarom bepaalde gevraagde gegevens nu niet aangeleverd kunnen worden

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand