Subsidie voor goede doelen die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania, Ethiopië of Uganda

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor goede doelen die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania, Ethiopië Uganda of Indonesië, met als doel duurzame armoedebestrijding en levensvreugde. uitgangspunt is liefde, respect en vertrouwen. Per jaar is er ca. € 1.072.912 beschikbaar. Je kunt de subsidieaanvraag starten door een mail te sturen met met korte uitleg over jezelf, je stichting, je plannen en in welk land je actief bent. Het fonds zal dan contact met je opnemen om te kijken of het nuttig voor je is om een aanvraag bij het fonds te doen. Als je inderdaad een aanvraag kunt indienen, zal het fonds je de nodige informatie verstrekken op basis waarvan je de aanvraag kunt indienen. Uiteindelijk streeft het fonds naar een lange termijnrelatie met de mensen en stichtingen waarmee ze samenwerken.

Toepassing

Het fonds wil kansen bieden aan kansarmen, met als doel: duurzame armoedebestrijding en levensvreugde.
Het anker van waaruit de stichting werkt is gebaseerd op Liefde, Respect en Vertrouwen.

De financiële steun richt zich op projecten die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania, Ethiopië of Uganda.

Speerpunten in het beleid zijn: onderdak, voeding en liefde, basisvoorzieningen, educatie en economie.

Werkgebied

Afrika: Tanzania, Ethiopië of Uganda.
Azië: Indonesië

Voorwaarden

 • Het project moet actief zijn in Tanzania, Uganda, Ethiopië of Indonesië
 • Het project moet zich richten op duurzame armoedebestrijding
 • Het project moet zich richten op een van de onderstaande activiteiten:
  • Onderdak, Voeding en Liefde
   • Weeshuizen bouwen en/of exploiteren
   • Bij familie onderbrengen
  • Basisvoorzieningen
   • Gezondheidszorg
   • Waterprojecten
  • Educatie
   • Scholen
   • Trainingscentra
  • Economie
   • Microkredieten
   • Cooperatie opzetten
   • Bedrijfjes starten

Subsidie

Per jaar is er ca. € 1.072.912 beschikbaar.

Aanvragen

Stuur een mail met korte uitleg over jezelf, je stichting, je plannen en in welk land je actief bent.
Zie contactgegevens van het fonds voor het e-mailadres.

Het fonds zal dan contact met je opnemen om te kijken of het nuttig voor je is om een aanvraag bij het fonds te doen.
Als je inderdaad een aanvraag kunt indienen, zal het fonds je de nodige informatie verstrekken op basis waarvan je de aanvraag kunt indienen.

Voordat ze uiteindelijk tot donatie op basis van de aanvraag overgaan, zullen eerst één of meerdere gesprekken met je plaatsvinden.
Uiteindelijk streeft het fonds naar een lange termijnrelatie met de mensen en stichtingen waarmee ze samenwerken.