Subsidie voor grensoverschrijdende internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

Subsidies
Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000. In totaal is er voor deze aanvraagperiode € 58.500 beschikbaar.

Toepassing

Er is subsidie beschikbaar voor evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Doelgroep

De subsidie kan mede worden verstrekt aan de organisator(en) van het evenement.
Daarnaast kan de subsidie verstrekt worden aan provincies, gemeenten, waterschappen of openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000.

Subsidieplafond
In totaal is er voor deze periode € 58.500 beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, gedurende de aanvraagperiode (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier met alle gevraagde bijlagen vervolgens per mail of post naar de verstrekker sturen.