Subsidie voor grote en kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars in Nederland en de Verenigde Staten

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor innovatieve culturele en artistieke programma's in Nederland en de Verenigde Staten, gericht op de artistieke en culturele uitwisseling tussen deze twee landen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld muziek- en dansvoorstellingen, film, theater, tentoonstellingen, lezingen, bouwkundig onderzoek, restauratieprojecten en historisch onderzoek. Interessant is dat de subsidie niet alleen door gevestigde organisaties kan worden aangevraagd, maar ook door opkomende kunstenaars en kleine organisaties, voor wie de dergelijke subsidies een verschil kunnen maken bij de realisatie van een project. Per jaar is er ca. $ 130.000 aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor tentoonstellingen, voorstellingen, onderzoek en residenties van kunstenaars, om zo een hoog niveau van artistieke en intellectuele uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland te bevorderen. 

Projecten die diversiteit, gelijkheid en inclusie benadrukken of zich richten op het honderdjarig thema, "Bridging Worlds", krijgen prioriteit.

Doelgroep

Kandidaten moeten staatsburger of permanent ingezetene van de Verenigde Staten of Nederland zijn en moeten een voorbeeld zijn van culturele uitwisselingen tussen onze twee landen.

Het kan hierbij gaan om zowel opkomende kunstenaars als gevestigde culturele organisaties.

Werkgebied

Nederland en de Verenigde Staten.

Voorwaarden

Het project:

 • Moet het werk zijn van een burger of permanente inwoner van de Verenigde Staten of Nederland
 • Moet een in de VS of Nederland gevestigde non-profitorganisatie als sponsor, organisator of affiliatie hebben
 • Het project moet nog in de voorbereidingsfase verkeren en nog niet afgerond zijn op het moment van de subsidieaanvraag
 • Moet openstaan voor het publiek en een breed publiek bereiken
 • Kopieën bevatten van contractuele overeenkomsten indien relevant

Subsidie

Per jaar subsidieert het fonds ca. 29 tentoonstellingen, optredens en andere culturele evenementen door middel van ca. 130.000 dollar aan culturele subsidies.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links). 

Aanvragers worden aangemoedigd om een intentieverklaring in te dienen als het project ten minste 9 maanden verwijderd is van de geplande startdatum, maar het is geen verplichte stap in het aanvraagproces. Als het project start tussen 6 en 9 maanden worden aanvragers aangemoedigd om een volledige aanvraag in te dienen.

Intentieverklaring

Eén pagina met:

 • Een kort overzicht van het project, inclusief een duidelijke beschrijving van het niveau van de Nederlandse en Amerikaanse uitwisseling in het project
 • Datum(s) van uitvoering en tijdlijn en eventuele relevante deelnemers
 • Aan te vragen subsidiebedrag
 • Je contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer

Indien de Cultuurcommissie geïnteresseerd is in het project, wordt de aanvrager uitgenodigd om een volledige subsidieaanvraag in te dienen, maar dit is geen garantie voor toekenning

Volledige subsidieaanvraag

Let op
Aanvragen moeten ten minste zes maanden voordat de subsidie nodig is, worden ingediend om een goede behandeling te waarborgen. Voorstellen voor projecten die al lopen of zijn afgesloten op het moment van de beoordeling, worden niet gefinancierd. Organisaties of personen die onlangs subsidie hebben ontvangen, moeten drie jaar wachten alvorens opnieuw een aanvraag in te dienen.

Aanvragen moeten in het Engels worden ingediend en moet de onderstaande informatie bevatten.

Begeleidend schrijven (maximaal 2 bladzijden)
De eerste alinea moet een samenvatting bevatten van het project en het gevraagde subsidiebedrag (maximaal 250 woorden). De begeleidende brief moet ook een beschrijving bevatten van het voorgestelde project, het tijdschema, de data waarop het project wordt uitgevoerd, de professionele achtergrond van de belangrijkste deelnemers en het totale bedrag van de gevraagde subsidie.

Steunbetuigingen
Steunbetuigingen van partnerorganisaties en contracten of overeenkomsten tussen presentatoren en de kunstenaar kunnen worden ingediend indien relevant.

Budget
Begroting (maximaal 1 pagina): Voeg een gespecificeerde lijst van voorgestelde uitgaven bij. Andere bevestigde en hangende financieringsbronnen moeten worden vermeld, evenals de status van deze financiering op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. In de begroting moet duidelijk worden aangegeven welke posten door de subsidie zullen worden gedekt. De bedragen moeten worden uitgedrukt in USD ($).

Ondersteunend materiaal
Ondersteunend materiaal, zoals foto's, dia's of video's.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand