Subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken naar sportinnovaties

Subsidies

Subsidie voor op winst gerichte organisaties om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar een innovatieproject op het gebied van sport en bewegen. Het streven moet zijn dat de innovatie in maximaal twee jaar zover is ontwikkeld dat de marktintroductie in zicht komt. De innovatie richt zich bij voorkeur op een van de focusthema's "bewegen", "materialen" en "voeding". Per haalbaarheidsstudie is een maximum bedrag van 30.000 Euro beschikbaar.