Subsidie voor heilpedagogie en sociaaltherapie

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor innovaties en nieuwe initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en sociaal therapie, die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de antroposofische gehandicaptenzorg in Nederland. De subsidies bedragen per project liggen per project gemiddeld tussen de € 2.000 en € 10.000. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail, waarbij je een projectomschrijving en een dekkingsplan moet meesturen.

Toepassing

Het ondersteunen van innovaties en nieuwe initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en sociaal therapie, die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de antroposofische gehandicaptenzorg in Nederland.

Het fonds ondersteunt initiatieven, projecten, opleidingen, onderzoek, publicaties, werkbijeenkomsten en symposia die ten goede komen aan een eigentijdse ontwikkeling van heilpedagogie en sociaal therapie. Het leereffect hiervan moet ervaarbaar en enthousiasmerend zijn.

De voorkeur gaat uit naar de initiatiefkracht van (jonge) mensen, die hun ideaal met realiteitszin weten te combineren vanuit een ondernemende houding.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Via toneel en beweging wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van mensen, die niet zelfstandig kunnen werken aan het opbouwen van een carrière, in welke vorm dan ook
 • Publicatie boek, waarin vanuit de antroposofische kernwaarden en de sociaal therapie op een beeldende manier vanuit drie golven wordt gewerkt aan bewustwording van wat je zelf meeneemt in het contact met de ander
 • Project: het antroposofische scholen van medewerkers
 • Project: de ontwikkeling van zinvolle activiteiten in een uitdagende en prikkelende omgeving
 • Het tegemoet komen in de kosten van 99 medewerkers uit diverse instellingen voor deelname aan de conferentie AG 2020
 • Project: Film 100 jaar AG
 • Ondersteuning Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum 

Toepassingsgebied

Nederland,

Voorwaarden

 • De projectaanvraag moet aansluiten bij de missie van het fonds, gericht op het ondersteunen van innovaties en nieuwe initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en sociaal therapie, die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de antroposofische gehandicaptenzorg in Nederland
 • Sociale inclusie, participatie, persoonsgericht, duurzaamheid, menswaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn thema’s waar het fonds enthousiast van wordt
 • Ondersteuning aan projecten en initiatieven is eenmalig of tijdelijk; het project moet daarna aantoonbaar op eigen kracht kunnen doorgaan. Tevens dient er een einddatum voor realisatie van het project aangegeven te worden
 • Het fonds vindt het belangrijk dat de geldmiddelen die zij inzet volledig ten goede komen aan het doel waarvoor zij beschikbaar worden gesteld. Met oog hierop wordt contact gelegd en onderhouden met de initiatiefnemers en is een periodieke en/of eindverantwoording voor de verstrekte ondersteuning vereist.

Restricties

Het fonds ondersteunt geen exploitatie, projecten die al afgesloten zijn, gebouwen, vakantiekampen, patiëntenverenigingen, verzoeken om individuele noodhulp, sociaal maatschappelijke projecten zonder antroposofische achtergrond.

Subsidie

De subsidies bedragen per project tussen de € 2.000 en € 10.000, afgaande op de in het verleden gesubsidieerde projecten.

Aanvragen

Per e-mail, samen met een projectomschrijving en een dekkingsplan.

Meesturen

 • Projectomschrijving (PDF)
  • Maximale grootte: 4 x A4
  • Korte omschrijving van het project
  • Het ideaal achter de aanvraag
  • De doelgroep
  • Plan van aanpak: wie doet wat en wanneer?
  • Organisatie en samenwerkingspartners
  • Duur van het project
 • Begroting met dekkingsplan (PDF)
  • Een uitsplitsing van de totale kosten
  • Je eigen bijdrage
  • Waar heb nog meer aangevraagd?
  • Welk bedrag vraag je aan het fonds

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand