Subsidies

Subsidie voor herontwikkeling maatschappelijk vastgoed

Subsidie voor de herontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties of het herontwikkelen van bestaand onroerend goed die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie, of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd. Een belangrijke voorwaarde is dat de nieuw te (her)ontwikkelen gemeenschapsaccommodatie voorziet in een grote lokale maatschappelijke behoefte. Binnen iedere gemeente kunnen niet meer dan twee projecten in enig jaar gesubsidieerd worden. Zowel de arbeidskosten als materiaalkosten die nodig zijn voor de herontwikkeling zijn subsidiabel. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project. Wanneer je er voor zorg dat het project aansluit bij meerdere kaders van de subsidieverstrekker kan de subsidie mogelijk verhoogd worden tot maximaal 250.000 euro per project. 

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een bestaande of nieuw te ontwikkelen een unieke gemeenschapsaccommodatie, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

Doelgroep

Gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van een gemeenschapsaccommodatie of van een onroerende zaak die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd, kunnen de subsidie aanvragen.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

 • Het project betreft de (her)ontwikkeling van, respectievelijk tot een gemeenschapsaccommodatie
 • Het project kent een grote lokale maatschappelijke behoefte. Deze blijkt onder meer uit de directe bijdrage van burgers en de betreffende gemeente in de ontwikkeling en/of exploitatie van de gemeenschapsaccommodatie. Het gaat dan om financiële bijdragen of bijdragen in natura
 • De exploitatie van de gemeenschapsaccommodatie is voor minimaal de eerste vijf jaar na realisatie van het project sluitend
 • De organisaties die structureel gebruikmaken van de gemeenschapsaccommodatie zijn in meerderheid organisaties zonder winstoogmerk en de activiteiten binnen de gemeenschapsaccommodatie hebben overwegend een niet-commercieel karakter
 • De vrije toegankelijkheid en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gemeenschapsaccommodatie zijn door de gemeente erkend en bij voorkeur vastgelegd in gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Binnen iedere gemeente kunnen niet meer dan twee projecten in enig jaar gesubsidieerd worden
 • De fysieke uitvoering van het project start uiterlijk 1 jaar na subsidieverlening en heeft een maximale uitvoeringsperiode van 2 jaar.

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie worden afgewezen:

 • Het project sluit niet aan bij bovenstaande doelstelling
 • De subsidieaanvraag niet is ingediend door een partij, zoals weergegeven onder doelgroep
 • Niet wordt voldaan aan (één van) de bovenstaande voorwaarden
 • De subsidieverstrekker in de afgelopen zeven jaar reeds een subsidie heeft verleend voor de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot de betreffende gemeenschapsaccommodatie
 • De subsidieverstrekker dezelfde activiteit(en) al op een andere wijze subsidieert of financiert; en/of
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode(n)

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €100.000 per project.

Subsidiabele kosten
Subsidiabel zijn zowel arbeidskosten als materiaalkosten die noodzakelijk zijn voor de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot een gemeenschapsaccommodatie.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn niet-subsidiabel:

 • Kosten van achterstallig onderhoud, regulier onderhoud en groot onderhoud
 • Inrichtingskosten van het gebouw en het omliggende terrein
 • Kosten van duurzaamheidsmaatregelen
 • Advieskosten ten behoeve van het opstellen van subsidieaanvragen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Gemeente
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Maatschappij en samenleving
Wij zijn werkzaam in
Provincie Limburg
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden