Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

Subsidies,
Fondsen
Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en storytelling. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van activiteiten en technologieën in kustgemeenschappen en de maritieme industrie die afval verminderen, plastic vervuiling voorkomen, leiden tot verbetering van de waterkwaliteit , nieuwe circulaire oplossingen en het herstellen van het ecosysteem van de oceaan en waterwegen. De subsidies variëren van 10.000 - 100.000 dollar, met een gemiddelde omvang van 25.000 dollar. De eerste subsidies aan nieuwe organisaties zijn doorgaans kleiner van omvang. Je kunt twee keer per jaar online een aanvraag indienen.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op systematisch veranderingen om de gezondheid van de oceaan en waterwegen te herstellen, o.a. door lokaal rentmeesterschap en collectieve acties over de hele wereld.

Het fonds richt zich hierbij o.a. op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen, geleid door maatschappelijke organisaties en marktleiders.

Het fonds richt zich hierbij op organisaties en projecten die zich richten op een of meer van onderstaande activiteiten:

 • Vergroten van de waardering en het belang van gezonde oceanen en waterwegen voor de gemeenschao, o.a. door burgerwetenschap en storytelling
 • Bevorderen van activiteiten en technologieën in kustgemeenschappen en de maritieme industrie die afval verminderen, plastic vervuiling voorkomen, de waterkwaliteit verbeteren en leiden tot nieuwe circulaire oplossingen
 • Verbeteren van de waterkwaliteit, bevorderen van de veerkracht van de kunst en het herstel van kusthabitats

Doelgroep

Het fonds kent beurzen toe in de VS en wereldwijd, daarom zijn internationale organisaties welkom om zich aan te melden.

Wanneer de aanvrager gevestigd is in de VS geeft het fonds de voorkeur aan projecten die worden geleid door 501 (c) (3) -organisaties, maar ook andere soorten non-profitorganisaties of liefdadigheidsinstellingen kunnen een aanvraag indienen, zolang het voorgestelde project zich richt op een of meer van de hierboven beschreven strategische doelen van het fonds.

Voorwaarden

Projectinzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Milieu-impact: de omvang van de milieuvoordelen van het project
 • Capaciteit en organisatorische expertise: organisatorische capaciteit en kwalificaties die nodig zijn om het voorgestelde project uit te voeren
 • Innovatie en creativiteit: hoe uniek het project is of de gebruikte methodologie
 • Haalbaarheid van implementatie: technologische, financiële en politieke factoren die het succes van het project kunnen beïnvloeden

Er zal veel aandacht worden besteed aan:

 • Projecten die samenwerking en betrokkenheid van belanghebbenden omvatten
 • Best practices modellen
 • Meetbare resultaten aantonen in een tijdsbestek van een jaar, en successen breed delen

Voor alle ondersteunde projecten, en met name voor demonstratieprojecten of plaatsgebonden projecten, geldt dat het fonds graag kansen ziet voor een bredere impact door replicatie of schaalvergroting.

Restricties

Projecten die financiering zoeken voor politieke belangenbehartiging, lobbyen, rechtszaken, fondsenwerving of wettelijk verplichte mitigatieprojecten, komen niet in aanmerking.

Subsidie

De subsidies variëren van 10.000 - 100.000 dollar, met een gemiddelde omvang van 25.000 dollar.
De eerste subsidies aan nieuwe organisaties zijn doorgaans kleiner van omvang.

De subsidie moet worden gekoppeld aan een specifiek project, met meetbare resultaten.
Het fonds biedt momenteel geen algemene financiering, kapitaal- of infrastructuursubsidies of kapitaalsubsidies aan.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand