Subsidie voor het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen

Fondsen

Financieel ondersteunen van projecten gericht op het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen en het beschikbaar stellen van gelden en leermiddelen en het verrichten van handelingen welke verband houden met het geven van onderwijs.

Toepassing

Het fonds heeft als doel het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen. Zo geeft de Stichting onderwijs en cursussen, stelt zij boeken en andere leermiddelen beschikbaar en verleent zij steun aan instellingen die hetzelfde doel beogen.