Subsidie voor het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen

Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen en het beschikbaar stellen van gelden en leermiddelen en het verrichten van handelingen welke verband houden met het geven van onderwijs.

Toepassing

Het fonds heeft als doel het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen. Zo geeft de Stichting onderwijs en cursussen, stelt zij boeken en andere leermiddelen beschikbaar en verleent zij steun aan instellingen die hetzelfde doel beogen.

Werkingsgebied

Provincie Zuid-Holland en vooral de regio Rotterdam.

Subsidie

Gemiddeld 1.000 euro per project.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Op dit moment heeft het bestuur van dit fonds ervoor gekozen het gehele budget gedurende drie jaar ter beschikking te stellen aan één onderwijsproject, en accepteren ze geen andere aanvragen.

Zodra het weer mogelijk is weer aanvragen te doen laten we je dit uiteraard weten.