Subsidie voor het organiseren van audiovisuele festivals

Subsidies
Europese subsidie voor het organiseren van audiovisuele festivals, waarbij geschikte films zoals fictie, documentaires of tekenfilms aan een breed publiek en aan geaccrediteerde internationale vakmensen en de pers worden getoond. De subsidie is in de vorm van een forfaitair bedrag in overeenstemming met het aantal films in de programmering, en bedraagt tussen de 19.000 en 75.000 euro. Aanvragen is mogelijk voor bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk zoals verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.

Toepassing

Subsidie voor de organisatie van audiovisuele festivals in landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA, waaronder Nederland.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om de organisatie van een evenement dat aan de volgende criteria voldoet:
  • Programma met geschikte films (fictie, documentaires of tekenfilms) die aan een breed publiek en aan geaccrediteerde internationale vakmensen en de pers worden getoond
  • Het festival vindt plaats binnen een specifieke periode en in een vooraf aangewezen stad
  • Het festival heeft duidelijke regels en een heldere selectieprocedure
 • Minimaal 70% van de in aanmerking komende programmering of minimaal 100 speelfilms (of 400 korte films – in het geval van festivals voor korte films) die tijdens het festival worden vertoond, moet(en) afkomstig zijn uit landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen
 • Minstens 50% van de films mag niet nationaal zijn
 • In de programmering moeten minstens 15 van deze landen vertegenwoordigd zijn

Toekenningscriteria
In aanmerking komende aanvragen worden op grond van onderstaande criteria beoordeeld.

 • Relevantie
 • Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
 • Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid
 • Organisatie van het team 

Doelgroep

Particuliere bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.

Subsidie

De totale begroting voor de cofinanciering van projecten wordt op 3.2 miljoen euro geraamd.
De financiële bijdrage van de EU gebeurt in de vorm van een forfaitair bedrag in overeenstemming met het aantal Europese films in de programmering, namelijk tussen 19.000 en 75.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).