Subsidie voor het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord

Fondsen, Beurzen
Stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De hoogte van subsidietoekenning zal maximaal ca. € 1.000 per aanvraag bedragen. 

Toepassing

Verstrekken van beurzen aan beeldend kunstenaars, die voor hun kunstzinnige ontwikkeling enige tijd in het buitenland willen verblijven. Bijvoorbeeld, voor het volgen van studies, het volgen of geven van workshops, het verblijven in kunstenaarsdorpen, het werken met speciale locale materialen.

Voorwaarden

Voor vergoeding komen in aanmerking de reiskosten en de kosten van levensonderhoud ter plaatse voor de duur van maximaal 6 maanden.

Subsidie

De hoogte van subsidietoekenning zal maximaal ca. € 1.000 per aanvraag bedragen. Een toegekende subsidie zal worden verstrekt als voorschot. De subsidiënt dient het project en de kosten achteraf schriftelijk te verantwoorden.

Aanvragen

Je kunt je project aanmelden via het aanvraagformulier (zie links).