Subsidies

Subsidie voor het verbeteren van biodiversiteit in Zuid-Holland

Deze subsidie ondersteunt projecten gericht op de substantiële verbetering van het leefgebied voor specifieke plant- en diersoorten in Zuid-Holland, waaronder de aanleg van voedselbossen en diverse landschapselementen. Initiatieven die bijdragen aan de populaties inheemse soorten buiten natuurgebieden, passend binnen het stedelijk of landelijk gebied, komen in aanmerking. Dit initiatief speelt in op het behalen van natuurdoelen en verbetering van het leef- en vestigingsklimaat.

Jaarbudget:
€ 400.000
Per uitgifte
€ 0 - € 40.000
Indientermijn:
-
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Projecten die leefgebieden voor icoonsoorten of habitatrichtlijnsoorten substantieel verbeteren door de aanleg van landschapselementen of voedselbossen.

Initiatieven moeten bijdragen aan de biodiversiteit in Zuid-Holland en kunnen variëren van stedelijke vergroening tot het realiseren van natuurinclusieve landbouw.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden.

Werkgebied

Zuid-Holland.

Voorwaarden

 • Projecten buiten natuurgebieden;
 • Focus op verbetering voor ten minste vier icoonsoorten of habitatrichtlijnsoorten;
 • Gebruik van ten minste 90% inheemse soorten voor beplanting;
 • Projecten moeten openbaar toegankelijk zijn indien gesitueerd binnen bebouwde kom;
 • Duurzaam beheer en onderhoud voor ten minste 10 jaar na realisatie.

Restricties

 • Activiteiten binnen natuurgebieden komen niet in aanmerking;
 • Projecten die niet uitvoerbaar zijn door wettelijke of praktische belemmeringen;
 • Initiëren van activiteiten die deel uitmaken van het reguliere takenpakket van publieke organisaties zonder additionele waarde.

Subsidie

Subsidiebudget

€ 400.000 voor 2024

Bedrag per aanvraag

 • Maximaal 75% van de subsidiabele kosten;
 • Tot een maximum van:
  • € 10.000 voor natuurlijke personen,
  • € 25.000 voor privaatrechtelijke rechtspersonen,
  • € 40.000 voor publiekrechtelijke rechtspersonen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Aanvragen dienen een activiteitenplan, begroting, eventuele omgevingsvergunningen, toestemming van grondeigenaren (indien van toepassing), en een de-minimisverklaring te bevatten.

Indientermijn

 • -
 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Overheid Gemeente Bedrijf Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Natuur, milieu en energie
Wij zijn werkzaam in
Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden