Subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Subsidies
Subsidie voor primair en voortgezet onderwijs, ter verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te versterken door middel van evidence-informed interventies. Deze interventies richten zich op het versterken van basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Alleen bevoegde gezagsorganen van scholen waarvan de kwaliteit van het onderwijs niet als zeer zwak of onvoldoende is beoordeeld, kunnen subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag per school wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen dat op de vestiging is ingeschreven.

Toepassing

Subsidie voor de kwaliteit van het onderwijs te versterken door middel van evidence-informed interventies. Deze interventies richten zich op het versterken van basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. 

Doelgroep

Primair en voortgezet onderwijs.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet de aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag moet worden ingediend door het bevoegd gezag van een school waarvan de kwaliteit van het onderwijs niet als zeer zwak of onvoldoende is beoordeeld.
 • De aanvraag moet gericht zijn op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde, en waar nodig ook op het versterken van de basisvaardigheden burgerschap of digitale geletterdheid.
 • De aanvraag moet worden ingediend binnen de gestelde aanvraagperiode.

Restricties

Een subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • Aan het bevoegd gezag voor de desbetreffende vestiging eerder subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden;
 • De kwaliteit van het onderwijs van de desbetreffende schoolvestiging in het primair of voortgezet onderwijs door de Inspectie van het onderwijs op peildatum 1 september 2022 of 1 februari 2023 als zeer zwak of onvoldoende is beoordeeld;
 • Het bevoegd gezag voor de desbetreffende schoolvestiging een aanvraag heeft ingediend voor de Subsidieregeling Ontwikkelkracht.

Subsidie

Het subsidieplafond voor deze regeling is €594.062.000.

Het subsidiebedrag voor een school voor primair onderwijs en primair onderwijs BES wordt berekend door het aantal leerlingen te vermenigvuldigen met €1.000. Voor een school voor voortgezet onderwijs wordt het bedrag berekend door het aantal leerlingen te vermenigvuldigen met €1.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand