Subsidie voor het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren. 

Toepassing

Het fonds geeft financiële steun aan projecten die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren.

Voorwaarden

Bij het beoordelen  van de projecten let het fonds onder meer op de kwaliteit van het project, de relevantie, de impact en de degelijkheid van de financiële onderbouwing.

Kwaliteit
De methodes die worden gebruikt om het beoogde doel te bereiken.

Relvantie
de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstelling van het fonds.

Impact
Schatting van de grootte van het effect van het project. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de financiële onderbouwing let het fonds tussen inzet en kosten.

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.

Meesturen

  • Goede projectomschrijving
  • Opgaaf van het beoogde resultaat van het project
  • Opgaaf van de kosten en een kostendekkingsplan
  • Statuten
  • Inschrijving KvK
  • Meest recente financieel jaarverslag van de aanvrager