Subsidie voor het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van jongeren bij het groen

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van evenementen waarbij jongeren groen vrijwilligerswerk kunnen doen, zodat de grondbeleving en betrokkenheid van jongeren bij het groen toeneemt. Hierbij is het belangrijk dat het groene vrijwilligerswerk aansluit bij de interesse van de jongeren en dat zij weten wat de resultaten (impact) van hun vrijwilligerswerk is voor de natuur of het milieu. De subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen, die zich inzetten voor het groene vrijwilligerswerk. In totaal is er € 20.000 subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor het organiseren van activiteiten waarbij op diverse locaties jongeren groen vrijwilligerswerk kunnen doen. Belangrijk van de aangeboden klussen is dat deze op een manier worden aangeboden dat deze aansluiten bij de interesse van jongeren. Daarbij vinden jongeren het belangrijk dat zij weten wat de resultaten (impact) voor de natuur of het milieu door hun inzet zijn.

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Doelgroep

Privaatrechtelijke rechtspersonen, die zich inzetten voor het groene vrijwilligerswerk in Zuid-Holland.

 

Voorwaarden

De activiteiten dienen bij te dragen aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van Zuid-Hollandse jongeren bij het groen.

Subsidie

Het deelplafond voor activiteiten bedraagt € 20.000.

Subsidiabele kosten

  • Kosten voor organisatie van de Nature Impact Days (de activiteit)
  • Kosten voor het betrekken van groene partners of vrijwilligersgroepen
  • Kosten voor het betrekken van jonge vrijwilligers
  • Kosten van voorlichting of communicatie

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

  • Projectplan
  • Planning

Relevante links