Subsidie voor het volgen van een opleiding of cursus

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Subsidie voor het volgen van een opleiding of cursus door mensen die graag willen leren en zich willen ontwikkelen maar hier niet de financiële middelen voor hebben. De subsidie wordt rechtstreeks betaald aan de betreffende opleiding. Er kunnen met het fonds afspraken worden gemaakt over het ontvangen van subsidie voor de hele opleidingsduur, maar de subsidie wordt per jaar betaald. Je kunt de studiebeurs online aanvragen. Het fonds beoordeelt de aanvragen elk kwartaal en heeft als doelstelling om ongeveer twee studiebeurzen per jaar te verstrekken.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor het volgen van een opleiding of training door mensen die graag willen leren en zich willen ontwikkelen maar hier niet de financiële middelen voor hebben.

Doelgroep

Personen die een opleiding willen volgen.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op het volgen van een opleiding of training door mensen die graag willen leren en zich willen ontwikkelen maar hier niet de financiële middelen voor hebben.

Subsidie

De vergoeding die aangevraagd wordt, wordt in principe door het fonds betaald aan de opleidingsinstelling. Als dit niet mogelijk is, zal gekeken worden of en hoe de betaling tot stand kan komen.

Aanvragers kunnen een aanvraag doen voor een meerjarige studie, echter worden de kosten voor de studie of opleiding per jaar betaalbaar gesteld. Een meerjarige aanvraag kán als geheel worden gehonoreerd, waarbij wel na ieder studiejaar een afdoende voortgang aantoonbaar moet worden gemaakt. De aanvrager heeft zelf de verantwoordelijkheid om de het fonds de juiste gegevens voor de vervolgbetaling(en) tijdig te sturen.

Het kan ook zijn dat slechts een deel van de aangevraagde studiekosten door het bestuur van het fonds worden gehonoreerd. De aanvrager heeft twee weken de tijd om per email te reageren of dit geaccepteerd wordt of dat de aanvrager afziet van de gehele aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Motivatiebrief
 • Persoonlijke situatie
 • Gewenste opleiding
 • Benodigde financiële middelen

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand