Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken.

Toepassing

Het doel van de stichting is het bieden van financiële ondersteuning aan mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken.

Voorwaarden

De financiële ondersteuning wordt alleen geboden mits er geen andere bijdrages zoals: studiefinanciering, ouderbijdrage etc. wordt verkregen.

Restricties

De aanvrager dient over de Nederlandse nationaliteit te beschikken en te wonen in de provincie Noord- of Zuid-Holland.

Bedragen

Vermogen: €299.000,-
Budget: €12.000,-

Aanvragen 

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Van te voren graag even mailen met het fonds.