Subsidie voor het werk van (onderzoek)journalisten

Subsidies,
Fondsen
Het behartigen, al dan niet door middel van financiële ondersteuning, van belangen van de vrije pers en van individuele journalisten in een ongestoorde en vrije beroepsuitoefening, het ondersteunen en stimuleren van vrije en onbelemmerde nieuwsgaring en het faciliteren en het ondersteunen van journalisten die tegenwerking ondervinden bij (de totstandkoming van) hun publicaties. Uitgangspunt voor het verlenen van dergelijke steun is dat het bestuur van het fonds van oordeel dient te zijn dat met publicatie van het werk van de te ondersteunen journalisten een algemeen maatschappelijk belang is gediend. Per jaar is er ca. € 84.000 beschikbaar voor het uitvoeren van de doelstellingen van het fonds. Je kunt de ondersteuning per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het fonds bevordert en ondersteunt het werk van (onderzoeks-)journalisten in de breedste zin des woords.

De steun kan in verschillende vormen worden verstrekt, bijvoorbeeld financieel, juridisch of door het voeren van een lobby.

Uitgangspunt voor het verlenen van dergelijke steun is dat het bestuur van het fonds van oordeel dient te zijn dat met publicatie van het werk van de te ondersteunen journalisten een algemeen maatschappelijk belang is gediend.

Het bestuur stelt periodiek vast welke journalisten of journalistieke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen en kiest daarbij de middelen uit die naar zijn oordeel het meest geschikt zijn. 

Voorwaarden

  • Met de publicatie van het werk van de te ondersteunen journalisten dient een algemeen maatschappelijk belang gediend te zijn
  • De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de doelstelling van het fonds.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 84.000 beschikbaar voor het uitvoeren van de doelstellingen van het fonds.

Aanvragen

Je kunt de ondersteuning per e-mail aanvragen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand