Subsidie voor horeca

Subsidies
Subsidie voor het realiseren van energiezuinige en duurzame warmte terrassen om zo vanwege COVID-19 het buitenseizoen te verlengen. De subsidie kan worden verstrekt voor warmekussens inclusief bijbehorende lader en verduurzaming van bestaande terrasverwarming door deze energiezuinig te maken. Belangrijke voorwaarde is dat de kosten gemaakt zijn op of na 15 maart 2020. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 per aanvrager.

Toepassing

De horeca heeft sinds 15 maart 2020 door de verschillende lockdowns vanwege COVID-19 te kampen gehad met een groot omzetverlies. Door de anderhalvemetermaatregel is de capaciteit in de restaurants en cafés beperkt. Veel horecabedrijven hebben daarom hun terrassen vergroot.

Ter verhoging van het comfort verwarmen veel horecaondernemers het terras met gasgestookte dan wel elektrische terrasverwarmers. Dat is een kostbare oplossing, zowel in aanschaf als in gebruik.

Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om duurzame, zuinige warmtekussens aan te schaffen die de bezoeker rechtstreeks verwarmen in plaats van de buitenlucht te verwarmen. De regeling biedt verder de mogelijkheid om bestaande terrasverwarming waar nodig te optimaliseren door het aanbrengen van bijvoorbeeld bewegingssensoren en/of tijdklokken.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan horecaondernemingen die gevestigd zijn in Drenthe. 

De definitie van horecaonderneming wordt bepaald aan de SBI code van de onderneming, waaronder deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij de aanvragende onderneming onder een van de onderstaande codes moet vallen:

 • 55.10.1 Hotel-restaurants
 • 56.1 Restaurants, cafetaria's en dergelijke
 • 56.10 Restaurants, cafetaria's en dergelijke en ijssalons
 • 56.10.1 Restaurants
 • 56.10.2 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen en dergelijke
 • 56.3 Cafés

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een horecaonderneming met een vestiging in Drenthe
 • De maatregelen voor een energiezuinig en duurzaam bestendig terras worden gerealiseerd bij de vestiging van de aanvrager
 • De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020.

Restricties

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • De horecaonderneming niet beschikt over documenten waaruit blijkt dat zij gerechtigd is om het terras te exploiteren
 • De aanvrager voor de desbetreffende onderneming met hetzelfde KvK-nummer al subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling of andere provinciale regeling voor dezelfde activiteit
 • De kosten zijn gemaakt voor 15 maart 2020
 • De subsidie minder bedraagt dan € 500,--, dit in afwijking van het bepaalde in artikel 2.7, lid 1, onder f, van de Asv

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 per aanvrager.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor een subsidie in aanmerking:

 • De aanschafkosten van warmtekussens inclusief bijbehorende lader
 • De kosten van materialen en werkzaamheden door een erkende installateur om bestaande terrasverwarming energiezuiniger en duurzamer te maken

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Sluitende begroting of offerte van de kosten indien de kosten nog niet zijn gemaakt dan wel facturen of betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal één jaar oud
 • Ingevulde de-minimisverklaring.