Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. In het bijzonder is er aandacht voor projectaanvragen die zich richten op kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten. Per jaar is er ca. € 300.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, voorzien van een projectplan met een begroting en tijdsplanning. 

Toepassing

De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting.
E​​​​​​r is extra aanacht voor de​ ondersteuning van kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten.

Werkgebied

Nederland en daarbuiten.

Voorwaarden

  • De instelling of het project moet een humanitair of maatschappelijk belang beogen.
  • Binnen de statutaire doelstelling wordt geen enkele doelgroep uitgesloten, maar wel extra aandacht gegeven aan ondersteuning van kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten.

Restricties

  • Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen.
  • Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmproducties, studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en festiviteiten, tenzij deze de doelstellingen van de stichting juist sterk ondersteunen. 

Subsidie

Per jaar is er ca. € 300.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Projectplan
  • Begroting
  • Tijdsplanning

Let op
Aanvragen via email worden niet in behandeling genomen.
Telefonisch contact naar aanleiding van de status van de aanvraag stelt het fonds niet op prijs!

Relevante links