Subsidie voor humanitaire en maatschappelijke organisaties

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Het fonds verstrekt hoofdzakelijk subsidies aan stichtingen met een wetenschappelijk, cultureel of algemeen doel en heeft besloten om van het beschikbare budget een groter bedrag aan humanitair/ maatschappelijke organisaties ter beschikking te stellen. Het afgelopen jaar is € 100.710 aan subsidies verstrekt.

Toepassing

Het fonds heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van belangen op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein, in het bijzonder door:

  • Financieel ondersteunen van personen, die door ziekte, zwakheid van geestelijke vermogens of invaliditeit of om andere redenen in behoeftige omstandigheden verkeren
  • Financieel ondersteunen van van rechtspersonen die een cultureel doel beogen
  • Financieel ondersteunen van rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een levensbeschouwelijk, charitatief of algemeen maatschappelijk belang behartigen

Het fonds verstrekt hoofdzakelijk donaties aan stichtingen met een wetenschappelijk, cultureel of algemeen doel en heeft besloten om van het beschikbare budget een groter bedrag aan humanitair/ maatschappelijke organisaties ter beschikking te stellen. 

Voorwaarden

  • De aanvrager is een niet commerciële rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting
  • De aanvraag heeft betrekking op bovenstaande activiteiten
  • Een ANBI status heeft de voorkeur

Subsidie

Het afgelopen jaar is € 100.710 aan subsidies verstrekt.

Aanvragen

Schriftelijk.

Het fonds vergadert ca. twee keer per jaar. Beoordeling van je aanvraag kan dus even duren.