Subsidie voor implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen

Subsidies

Subsidie om via pilots ervaring op te doen met de implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen. Doelstelling is o.a. werk toegankelijker te maken, de kwaliteit van werk te vergroten en de inzetbaarheid en/of productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking te verhogen. Subsidie aanvragen is mogelijk voor samenwerkingsverbanden van werkgever, werknemer(s) met beperkingen, technologie-ontwikkelaars en ondersteuners. Het subsidiebudget is maximaal 300.000 euro.