Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland

Subsidies,
Prijzen
Tweejaarlijkse subsidie van € 15.000 in de de vorm van een prijs voor initiatieven die bijdragen aan de waarde en kwaliteiten van het Flevolandse landschap. Hierbij is het o.a. van belang dat het initiatief een positieve bijdrage levert aan het imago van Flevoland als onderscheidend vestigingsgebied en binnen een tijdsbestek van twee jaar gerealiseerd kan worden. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Iedere twee jaar is er een prijs beschikbaar voor initiatieven die het meest bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we in dit geval de (ontstane) waarde en kwaliteiten van een gebied en het samenspel tussen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van een landschap. Waarbij tegelijk een interactie tussen een ecosysteem en menselijke ingrepen en handelen ontstaat. 

Werkgebied

Provincie Flevoland.

Doelgroep

Natuurlijke- en rechtspersonen. 
De rechtspersoon dient op grond van haar statutaire doelstelling en haar feitelijke  werkzaamheden structurele werkzaamheden te verrichten op het terrein van ruimtelijke kwaliteit.

Subsidie

€ 15.000.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria

 • Het initiatief is vernieuwend, levert een positieve bijdrage aan het imago van Flevoland als onderscheidend vestigingsgebied en past bij de identiteit van de locatie
 • Het initiatief is in lijn met de opgaven zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Flevoland en geeft daarmee invulling aan een ontwikkeling voor één of meerdere maatschappelijke opgaven/behoeften; maar tenminste aan Het Verhaal van Flevoland
 • Het initiatief past binnen het thema van de betreffende editie: duurzame beleving
 • Het initiatief draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit
 • Het initiatief is realiseerbaar met genoeg potentie voor uitvoering

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Zorg dat je tijdens het aanmelden de volgende gegeven bij de hand hebt

 • De naam van het initiatief
 • De naam van de indieners
 • De locatie van het initiatief met adres
 • De gemeente(n) waar het initiatief gelegen is
 • Een algemene omschrijving van het initiatief en het doel dat het initiatief heeft.
 • Een beschrijving waarom het initiatief onderscheidend is voor de locatie.
 • Onderbouwing waarom het initiatief aansluit op de beoordelingscriteria.
 • Een tekening/schets/plattegrond (in PDF) om een beeld te geven van het initiatief.
 • De locatieaanduiding: een tekening/plattegrond (in PDF) waarom te zien is waar het initiatief ligt in de omgeving. Met daarop de erfgrens aangegeven.
 • Informatiemateriaal zoals visualisatie, sfeerbeelden, impressies van het initiatief.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand