Subsidie voor initiatieven die het onderlinge vertrouwen in de samenleving versterken

Prijzen
Wat is hét maatschappelijke of wetenschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt? Tot en met 30 september kun je projecten aanmelden die bijdragen aan het onderling vertrouwen in de samenleving en zo bijdragen aan het goed laten functioneren van de samenleving. Het winnende initiatief krijgt 100.000 euro uitgekeerd voor verdere ontwikkeling van het project, zodat het project opgeschaald kan worden en meer mensen bereikt kunnen worden. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Je kunt online projecten aanmelden.

Toepassing

Prijs voor hét maatschappelijke of wetenschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt.

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Zo was vertrouwen in elkaar en in de overheid essentieel in onze reactie op de corona crisis. Tegelijkertijd is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals dreigende economische recessie, handelsconflicten, onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen, polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, kansenongelijkheid en klimaatverandering.

Eerdere prijswinnaars

  • De Liberaal-Joodse Gemeente in Amsterdam voor het project Leer je buren kennen, gericht op beter begrip tussen verschillende groepen Nederlanders
  • De Stichting Privacy by Design voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de app IRMA (Reveal My Attributes) om op een veilige manier persoonsgegevens te kunnen tonen
  • Het journalistenplatform DROG voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de game Slecht Nieuws, om de weerbaarheid tegen opzettelijke desinformatie (‘fake news’) te vergroten

Voorwaarden

Zie boven.
Zie ook de bijlage (call).

Aanmelden

Online, via de website van de verstrekker (zie links).