Subsidies
Fondsen

Subsidie voor initiatieven gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt

Financiële ondersteuning voor initiatieven in de gemeente Assen die gericht zijn op het voorkomen van isolement en uitsluiting. Het kan gaan om initiatieven voor diverse kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking. In aanmerking voor subsidie komen zowel aanvragen van (een groep) burgers als vrijwilligersorganisaties. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
€ 84.255
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het Preventiefonds stimuleert initiatieven in Assen gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Ook vrijwillige organisaties met nieuwe initiatieven gericht op preventie kunnen een aanvraag indienen.

Doelgroep

Iedere Assenaar met een goed idee ter verbetering van de sociale leefomgeving kan bij STILA een aanvraag doen.

Werkgebied

De regeling is in de gemeente Assen van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De activiteit draagt direct bij aan het welzijn van de bewoners en een betere fysieke en/of sociale leefomgeving in een buurt, wijk of dorp
  • De activiteit is voorbereid, bekend bij belanghebbenden en wordt uitgevoerd voor en/of door bewoners
  • De activiteit en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen via de communicatiemiddelen van STILA en Mijn Buurt Assen
  • Bij de aanvraag dient een begroting en een plan van aanpak te worden toegevoegd
  • De aanvrager is 18 jaar of ouder, of met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

  • De activiteit heeft geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter
  • De activiteit is niet in strijd met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Het bewonerspanel van STILA zal je aanvraag beoordelen en uiterlijk binnen acht weken een beslissing nemen over de toekenning van een bijdrage.

Meesturen

  • Begroting en dekkingsplan
  • Activiteitomschrijving/communicatieplan 

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Sport recreatie en evenementen
Zorg en welzijn
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden