Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op ontwikkelingslanden en rurale bevolkingsgroepen.

Toepassing

Projecten hebben bij vookeur betrekking op onderstaande activiteiten