Subsidie voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen en overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele dataverzameling en data-analyse en sterke visuals. Hierbij is de verstrekker met name op zoek naar voorstellen die gebruik maken van geavanceerde datatechnieken en die samenwerking tussen nieuwsredacties bevorderen. De subsidie kan o.a. aangevraagd worden door freelance datajournalisten, journalisten in loondienst, of groepen nieuwsredacties die samenwerken aan een idee voor een dataproject. De verstrekker heeft hierbij bijzondere interesse in voorstellen van journalisten en nieuwsredacties uit sociale, raciale, etnische, ondervertegenwoordigde groepen en economische achtergronden. Het fonds heeft voor deze regeling geen specifiek subsidiebudget en overweegt projecten van elke omvang. De in het verleden verstrekte subsidie voor datajournalistieke projecten bedroegen over het algemeen tussen 10.000 en 20.000 dollar per project, maar het kan ook meer of minder zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen. Deze mogelijkheid staat open voor alle nieuwsredacties en onafhankelijke journalisten in de Verenigde Staten en daarbuiten. 

De verstrekker is op zoek naar voorstellen die gebruik maken van geavanceerde datatechnieken en die samenwerking tussen nieuwsredacties bevorderen, of dat nu over staatsgrenzen heen is of over nationale grenzen.  Het fonds moedigt voorstellen aan die de grenzen verleggen bij het verzamelen en analyseren van gegevens en die gebruik maken van geavanceerde dataminingtechnieken, zoals machine learning, natuurlijke taalverwerking, maar ook ruimtelijke data-analyse, satellietbeelden, drones en sensoren.

Het fonds is op zoek naar overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele dataverzameling en -analyse en sterke visuals, die het potentieel hebben om het publieke debat vorm te geven en de machtigen ter verantwoording te roepen.

Doelgroep

Journalisten van over de hele wereld, waaronder freelance datajournalisten, journalisten in loondienst, of groepen nieuwsredacties die samenwerken aan een idee voor een dataproject.  

Het fonds moedigt voorstellen van journalisten en nieuwsredacties met een breed scala aan sociale, raciale, etnische, ondervertegenwoordigde groepen en economische achtergronden ten zeerste aan.

Werkgebied

Internationaal.

Subsidie

Het fonds heeft voor deze regeling geen specifiek subsidiebudget. Het fonds overweegt projecten van elke omvang en reikwijdte en staat open voor het ondersteunen van meerdere projecten per jaar.  
De in het verleden verstrekte subsidie voor datajournalistieke projecten bedroegen over het algemeen tussen 10.000 en 20.000 dollar, maar het kan ook meer of minder zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

  • Een beschrijving van het voorgestelde project, inclusief verspreidings-/publicatieplan, niet meer dan 250 woorden
  • Methodologie
  • Een voorlopige begrotingsraming, met een basisuitsplitsing van de kosten
  • Drie voorbeelden (links) van gepubliceerd werk van de aanvrager (of iemand van het aanvragende projectteam)
  • Drie professionele referenties
  • Een kopie van uw cv of curriculum vitae