Subsidie voor innovatieve projecten die bijdragen aan een of meer transities

Subsidies
Subsidie voor het doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere transities van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen of van zorg naar positieve gezondheid. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor het in projectvorm doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan een structurele verandering van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen of van zorg naar positieve gezondheid.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Friesland.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project een bijdrage te leveren aan:

 • Innovatie binnen een van de transities; en
 • Brede welvaart van Friesland

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • Verplichtingen zijn aangegaan voor ontvangst van de aanvraag
 • De aanvrager niet valt binnen de doelgroep van de regeling
 • De aanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode
 • De activiteit naar het oordeel van subsidieverstrekker niet of onvoldoende voldoet aan het doel van de regeling
 • De activiteit niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 2.500 bedraagt
 • Aan de aanvrager op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds een subsidie is verstrekt op grond van deze regeling
 • Aan de aanvrager voor dezelfde activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds een subsidie is verstrekt op grond van de voorganger van de regeling, de Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân
 • Het door te ontwikkelen innovatieve idee eerder door aanvrager is toegepast binnen zijn organisatie
 • Het door te ontwikkelen innovatieve idee al gereed is om te vermarkten

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000 exclusief BTW per aanvrager.

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen uitsluitend de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten voor de inzet van eigen uren, gewaardeerd tot een maximum van € 40 per uur, tot een maximum van 50% van de totale subsidiabele kosten
 • Advieskosten van derden
 • Materiaal- en investeringskosten

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.