Subsidies
Fondsen

Subsidie voor instellingen actief op het terrein van capaciteitsversterking in ontwikkelingslanden, democratie en burgerparticipatie, natuur en milieu, talentontwikkeling van jongeren, noodhulp en medisch onderzoek

Financiële ondersteuning voor instellingen die een maatschappelijk nut nastreven. Je kunt als instelling bijvoorbeeld actief zijn op het terrein van capaciteitsversterking in ontwikkelingslanden, democratie en burgerparticipatie, natuur en milieu, talentontwikkeling van jongeren, noodhulp en medisch onderzoek. Het kan gaan om projecten in zowel Nederland als het buitenland. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Jaarbudget:
€ 24.500
Per uitgifte
€ 1.000 - € 3.500
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De stichting wil instellingen ondersteunen, die een maatschappelijk nut nastreven. Daarbij wordt primair gekeken naar instellingen, die actief zijn op het terrein van:

 • capaciteitsversterking in landen met een lage levensstandaard
 • bevordering van democratie en actieve deelname aan de samenleving
 • natuur en milieu
 • talentontwikkeling van jongeren
 • bestrijding van sociaal isolement
 • hulpverlening bij rampen
 • zelfredzaamheid van chronische zieken, gehandicapten en ouderen
 • bestrijding van ziekte en invaliditeit
 • wetenschap
 • ondersteuning van vrijwilligers met een maatschappelijke functie

Ook overige instellingen, die het algemeen nut bevorderen, zoals instellingen op het gebied van kunst en cultuur kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

Doelgroep

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's).

Werkgebied

Binnen- en buitenland.

Voorwaarden

 • Er is een voorkeur voor initiatieven waarmee de bestuursleden persoonlijk bekend zijn en derhalve kunnen instaan voor de kwaliteit en de relevantie  ervan
 • Het bezit van de ANBI-status is een vereiste (of een vergelijkbare status indien het een buitenlandse instelling betreft)
 • Bij steunverlening aan projecten zal de stichting zich bij voorkeur concentreren op kleinere projecten ( begroting > € 500.000), waar de bijdrage van de stichting van wezenlijk belang is en waarbij de bestuursleden en/of hun netwerk nog een verdere toegevoegde waarde kunnen vormen

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Algemeen
Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Natuur, milieu en energie
Onderzoek en ontwikkeling
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Internationaal Europa Ontwikkelingslanden Azie Afrika Zuid-Amerika Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden