Subsidie voor instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting.

Toepassing

De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting.

Voorwaarden

  • De instelling of het project moet een humanitair of maatschappelijk belang beogen.
  • Binnen de statutaire doelstelling wordt geen enkele doelgroep uitgesloten, maar wel extra aandacht gegeven aan ondersteuning van kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten.

Restricties

  • Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen.
  • Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmprodukties, studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en festiviteiten, tenzij deze de doelstellingen van de stichting juist sterk ondersteunen. 

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Projectplan
  • Begroting
  • Tijdsplanning

Relevante links