Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking. De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro. De hoogste subsidie was 10.500 voor een culturele activiteit.

Toepassing

Subsidie voor voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving.
Over het algemeen zijn dit (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.

In aanmerking komen projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter op het terrein van:

 • Kunst
 • Cultuur (inclusief behoud van nationaal erfgoed)
 • Gezondheid
 • Sport en recreatie
 • Educatie
 • Natuur en milieu
 • Bevordering van spaarzin
 • Stimulering van wetenschappelijk onderzoek naar het spaargedrag van Nederlandse huishoudens.

Werkgebied

Elke vereniging of stichting uit de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo kan een beroep doen op financiële ondersteuning voor een project waarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
De woonplaatsen die in ons werkgebied vallen, zijn: Borculo, Neede, Gelselaar, Geesteren, Haarlo, Goor, Markelo,  Diepenheim, Lochem, Laren, Barchem, Exel en Ruurlo.

Voorwaarden

 • Uitsluitend voor aanvragen uit bovenstaande werkgebied
 • Geen aanvragen van individuele personen
 • Het project moet een sociale, culturele of ideële strekking hebben
 • De projecten moeten in de voorbereidende fase zijn
 • Projecten moeten een belang voor het merendeel van de bevolking in het werkgebied hebben
 • Het project moet aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd
 • Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden moeten binnen een jaar na toekenning van financiële ondersteuning plaatsvinden.

Restricties

 • Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel
 • Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van het fonds betreft een bepaalde periode en is nooit permanent van karakter
 • Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking
 • Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking
 • Projecten van instellingen die beschikken over vermogens of andere fondsen komen in principe niet in aanmerking voor financiële ondersteuning
 • Het Fonds heeft recht op restitutie van de toegekende bijdrage in geval er sprake is van onjuiste projectinformatie of het niet volgens de voorwaarden besteden van de verstrekte middelen.

Subsidie

In totaal was er het afgelopen boekjaar voor 168.955 euro aan subsidie verstrekt.
De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro.
De hoogst verstrekte subsidie was 10.500 euro voor een culturele activiteit en de minimale subsidie was 500 euro.

Zie ook de bijlage "Projecten in 2018" om een idee te krijgen van het soort gehonoreerde projecten en de verstrekte subsidies.

Aanvragen

Aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlage), samen met onderstaande stukken.
Dit aanvraagformulier vervolgens per post versturen.

Meesturen

 • Kostenbegroting
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag
 • Aanvragen en/of toezeggingen andere verstrekkers
 • Statuten rechtspersoon
 • Uittreksel K.v.K.

Relevante links