Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. In aanmerking komen veelal kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking.