Subsidie voor instellingen en projecten gericht op de gezondheid en/of het welzijn van mensen in achterstandsposities

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tot doel hebben bij te dragen aan de gezondheid en/of het welzijn van mensen in achterstandsposities, waar ook ter wereld.

Toepassing

Subsidie voor projecten binnen het domein gezondheid en welzijn, met concreet aanwijsbaar nut voor kwetsbare doelgroepen.

Het project kan bestaan uit praktisch en toepasbaar kleinschalig onderzoek of uit een bijdrage aan een kleinschalig project gericht op kwetsbare doelgroepen binnen het domein gezondheid en welzijn.