Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

Fondsen, Sponsoring
Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar verbinden. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Financiële ondersteuning van instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren.

Werkgebied

Activiteiten moeten plaatsvinden in een of meerdere van de onderstaande gemeenten:

 • Almelo
 • Borne
 • Dinkelland
 • Hardenberg
 • Hof van Twente
 • Oldenzaal
 • Tubbergen
 • Twenterand
 • Wierden

Voorwaarden

 • Het gaat altijd om een activiteit
 • De activiteit moet plaatsvinden in bovenstaande werkgebied
 • De bijdrage is niet alleen een financiële bijdrage, maar altijd in combinatie met exposure voor de organisatie van het fonds
 • De tegenprestatie wordt afgestemd met coördinator sponsoring van de verstrekker
 • De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnige functie hebben waarbij mensen zich met elkaar kunnen verbinden
 • Activiteiten moeten laagdrempelig zijn (er mogen bijvoorbeeld geen dure toegangskaarten worden verkocht)
 • Activiteiten moeten zo veel mogelijk worden verspreid over bovenstaande werkgebied
 • Er worden geen meerjarige financiële bijdragen toegekend. De aanvraag moet ieder jaar opnieuw worden ingediend en beoordeeld
 • Er worden geen activiteiten gesponsord met een religieus of politiek karakter

Restricties

Geen bijdrage wordt verstrekt voor:

 • Aanvragen van natuurlijke personen
 • Projecten met een politiek of religieuze overtuiging
 • Gericht is op één of meer natuurlijke personen
 • Projecten die al hebben plaatsgevonden
 • Projecten waarop overheidsfinanciering van toepassing is
 • Onroerende zaken, zoals restauratie, verbouw of nieuwbouw
 • Aanvragen van gemeenten
 • Organisatorische kosten, exploitatietekorten of lopende reguliere activiteiten
 • Projecten zonder financiële onderbouwing, of waarvan het aanvraagformulier en/of tegenprestatieformulier incompleet is
 • Ingediend is na de sluitingsdatumAanvragen

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Begroting