Subsidie voor instellingen op het gebied van cultuur, vormgeving en architectuur

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor een- of tweejarig activiteitenprogramma die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. In totaal is er € 1.500.000 tot € 2.000.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor culturele instellingen en organisaties die met een een- of tweejarig activiteitenprogramma bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen, en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Programma's voor eenjarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn. Programma's voor een tweejarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. 

Doelgroep

Culturele instellingen en organisaties die met een een- of tweejarig activiteitenprogramma bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen

Voorwaarden

 • De uitvoering van het programma draagt bij aan meerdere van de volgende doelstellingen:
  • Bevorderen van experimenten en crossovers
  • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
  • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
  • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
  • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap
 • Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen
  op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds
 • Zie ook onder "Toepassing"

Subsidie

In totaal is er € 1.500.000 (eenjarige programma's) tot € 2.000.000 (tweejarige programma's) beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links), gedurende de aanvraagperiode.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand