Subsidie voor instellingen op het gebied van cultuur, vormgeving en architectuur

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor éénjarige activiteitenprogramma's die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. In totaal is er € 1.300.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragem gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. 

Een programma bestaat uit meerdere projecten welke verschillend kunnen zijn qua opzet en uitvoering. Het programma omvat heldere doelstellingen en kenmerkt zich door voldoende inhoudelijke samenhang. De verschillende projecten vinden verspreid over de subsidieperiode plaats.

Doelgroep

Culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland.
De aanvragende organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel op het moment dat de subsidie wordt ontvangen.

Voorwaarden

 • De uitvoering van het programma draagt bij aan meerdere van de volgende doelstellingen:
  • Bevorderen van experimenten en crossovers
  • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
  • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
  • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
  • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap
 • Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen
  op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds
 • Zie ook onder "Toepassing"

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Tip
Leest eerst de Leidraad Subsidieaanvraag (zie bijlage), voordat je met de aanvraag gaat beginnen. Deze bevat nuttige informatie.