Subsidie voor internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

Subsidies
Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000. Er zijn twee aanvraagperioden in 2020, en je kunt de subsidie via een aanvraagformulier opvragen.

Toepassing

Er is subsidie beschikbaar voor evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Doelgroep

De subsidie kan mede worden verstrekt aan de organisator(en) van het evenement.
Daarnaast kan de subsidie verstrekt worden aan provincies, gemeenten, waterschappen of openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000.

Subsidieplafond
Voor kalenderjaar 2020 is een totaal subsidiebedrag van € 150.000,– beschikbaar. Dat bedrag wordt in dit artikel verdeeld in een subsidieplafond van € 75.000,– voor de eerste helft van 2020 en € 75.000,– voor de tweede helft van 2020. Tevens is in dit artikel de wijze van verdeling van het subsidieplafond vastgesteld.

Aanvragen

Het beschikbare aanvraagformulier kan via het e-mailadres ‘onbegrensd@minbzk.nl’ worden aangevraagd.