Subsidie voor jong talent podiumkunsten

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Iedere persoon of instelling die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij het fonds. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier en dit vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Het stimuleren van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. 

Gesubsidieerde projecten
Om je een idee te geven van de subsidiemogelijkheden onderstaand een overzicht van de in het verleden ondersteubde projecten.

 • Aanschaf nieuwe viool en stijkstok
 • Aanschaf nieuwe contrabas
 • Onderzoekstraject naar optimalisering studieproces i.s.m. neurowetenschapper.
 • Theatervoorstellingen
 • Bijdrage scholing Barokcello
 • Bijdrage zanglessen
 • Audio mix/master cursus
 • Aanschaf kostuums dansvoorstelling
 • Concertserie
 • Theaterfestival
 • Interactieve audioperformance
 • Café Theater Festival
 • Ondersteuning jonge podiumkunstenaars
 • Scholingstraject
 • Vioolopleiding

Werkgebied

Gebied in een straal van circa twintig kilometer in en rondom Zwolle en Amsterdam.

Doelgroep

Iedere persoon of instelling die richt richt op het ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten kan een aanvraag doen bij het fonds.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording
 • De aanvrager of de gemiddelde leeftijden van de uitvoerders is minimaal 14 en maximaal 29 jaar
 • De vergaderdatum van het bestuur van het fonds ligt niet eerder dan twee maanden voor de premièredatum in het geval van podiumproducties
 • De vergaderdatum van het bestuur van het fonds ligt niet eerder dan een maand voor aanvang van de cursus of studie in het geval van een aanvraag voor een bijdrage in scholingskosten
 • In het geval van een aanvraag voor materialen kan er na de vergaderdatum en toekenning direct over worden gegaan tot aanschaf
 • De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording
 • De aanvrager moet als standplaats groot Amsterdam of Zwolle en omgeving hebben

Restricties

 • De aanvrager mag geen structurele ondersteuning ontvangen van gemeente of rijk
 • Er mag niet vaker dan drie keer door dezelfde persoon of instelling worden aangevraagd
 • Er mag niet worden aangevraagd door instellingen of personen die vanuit een specifieke religieuze of politieke doelstelling opereren. 

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Het ingevulde aanvraagformulier kan vervolgens per mail naar het fonds verzonden worden.

Meesturen

 • Het ingevuld aanvraagformulier
 • Beknopte projectbeschrijving (richtlijn: max 2 pagina's)

 • Begroting en dekkingsplan (richtlijn: max 1 pagina)

 • Motivatiebrief (richtlijn: max 1 pagina)

 • CV's met relevante informatie over de medewerkers (richtlijn: max 3 pagina's)

 • Planning (richtlijn: max 1 pagina).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand