Subsidie voor jonge illustratoren

Fondsen, Prijzen
Subsidie in de vorm van een prijs van 20.000 euro om jonge illustratoren een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Toepassing

Prijs ter waarde € 20.000,- per gehonoreerde, welke eens per twee jaar wordt uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Voorwaarden

  • De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden
  • In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie, waarbij je maximaal twee keer kunt meedingen naar de prijzen
  • De maximum leeftijd is 29 jaar
  • Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend
  • Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs ontvangen
  • Projecten waarvoor een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond
  • Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project tijdens de Fiep Westendorp Biënnale

Subsidie

Prijs ter waarde € 20.000,- 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens opsturen.