Subsidie voor jonge illustratoren en tekenaars

Fondsen, Prijzen
Subsidie in de vorm van een stimuleringsprijs voor jonge illustratoren en tekenaars. De prijs is bedoeld om als illustrator een bijzonder project uit te werken dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. De prijs bestaat uit € 20.000, de betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk.  Je kunt je als illustrator/tekenaar aanmelden via een aanvraagformulier, dat je in de bijlagen van dit artikel kunt vinden.

Toepassing

Tweejaarlijkse prijzen voor jonge illustratoren, als aanmoediging voor jonge professionele illustratoren.

Doelgroep

De prijzen zijn bedoeld voor jonge illustratoren met een maximum leeftijd van 29 jaar. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Voorwaarden

 • De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden
 • In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie. Men kan maximaal twee keer meedingen naar de prijzen
 • De maximum leeftijd is 29 jaar
 • Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend
 • Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een prijs ontvangen
 • Projecten waarvoor een prijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond
 • Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project tijdens een door de verstrekker te organiseren Biënnale

Toetsing
Uitgangspunt is een heldere projectomschrijving. De jury toetst het project waarvoor de stimuleringsprijs wordt aangevraagd op originaliteit, degelijkheid, haalbaarheid, aantrekkelijkheid of andere zich aandienende criteria. Daarnaast wordt de kwaliteit van het ingezonden illustratiewerk bij de beoordeling betrokken.

Subsidie

€ 20.000 per toegekende aanvraag, welke uitbetaald zal worden in vier termijnen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
De complete aanvraag kan worden opgestuurd of persoonlijk worden afgegeven bij het kantoor van de de verstrekker

Meesturen

 • Korte projectomschrijving
 • Visueel materiaal
  • Minimaal 4 stuks
  • Maximaal 6 stuks bijvoegen
  • Minimaal één onbewerkte, handgetekende illustratie
 • Kopie paspoort
 • Kopie diploma opleiding