Subsidie voor journalisten in Europa

Subsidies
Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). In 2021 is er een totaal subsidiebudget van 200 000 euro, te verdelen over vier aanvraagrondes. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperioden.

Toepassing

Onderzoeksjournalistiek, gepubliceerd door professionele media in welke vorm dan ook, komt voor subsidie in aanmerking, ongeacht of het gaat om print, online, broadcast of cross-media.

Hierbij komen alle journalistieke eindproducten in aanmerking voor een subsidie: kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en televisiedocumentaires en -series, fotoreportages en -boeken, podcasts en journalistieke non-fictieboeken.

Doelgroep

Grensoverschrijdende teams van ten minste twee journalisten kunnen een onderzoeksvoorstel indienen dat niet via de reguliere journalistieke kanalen kan worden gerealiseerd, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en dat origineel en tijdrovend is.

Werkgebied

Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). Indien relevant voor het verhaal kunnen ook teamleden van buiten Europa worden aanvaard.

Voorwaarden

 • De kandidaten moeten beroepsjournalisten zijn (schrijvende of audiovisuele pers)
 • Alleen natuurlijke personen kunnen een subsidie aanvragen
 • Het project moet worden gepubliceerd door ten minste twee professionele nieuwszenders in ten minste twee verschillende landen
 • Intentieverklaringen voor publicatie van ten minste twee professionele nieuwszenders zijn vereist

Beoordelingscriteria
De verstrekker zal de aanvragen op basis van deze criteria beoordelen:

 • Toegevoegde waarde ten opzichte van de mainstreamdekking
 • Relevantie voor de samenleving
 • Nieuwswaarde
 • Kwaliteit en originaliteit van de onderzoeksmethoden en presentatie/vertelling
 • Haalbaarheid van het onderzoek, tijdschema en budget
 • Teamstructuur en ervaring van de indieners
 • Vereiste werkinspanning
 • Grensoverschrijdend aspect
 • Bundeling van onderzoek, capaciteit en kennis
 • Waakhond van EU-instellingen, -beleid en -geld

Tenslotte zal de jury ook rekening houden met de verscheidenheid binnen de globale selectie van de toegekende projecten. Dit betekent diversiteit in termen van:

 • Regio (zowel wat betreft verhalen als teamleden)
 • Onderwerpen
 • Methoden en benaderingen
 • Publicatievormen
 • Teamsamenstelling

Subsidie

In 2021 is er een totaal subsidiebudget van 200 000 euro, te verdelen over vier aanvraagrondes.

Subsidiabel kosten
De subsidie kan twee soorten onderzoekskosten dekken:

 • Onkosten (zowel voor freelance journalisten als voor journalisten in vaste dienst)
  Hierbij kan het gaan om reiskosten, visa, verblijfskosten, vertalingen, fixers, toegang tot betaaldatabases, FOI-verzoeken, juridisch onderzoek, enz.
  De volgende uitgaven komen NIET in aanmerking voor een subsidie: investeringsgoederen (zoals IT-apparatuur, mobiele telefoons, ...), kantoorkosten, productiekosten, eten en drinken, dagvergoedingen
 • Onderzoekstijd (alleen voor freelance journalisten)

De subsidie kan alleen de kosten voor onderzoek dekken, niet die voor productie.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand