Subsidie voor journalistieke organisaties en journalisten

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor journalistieke organisaties en journalisten gericht op het bevorderen van journalistieke producten, die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen met journalistieke ervaring. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode. Er zijn twee aanvraagperioden per jaar.

Toepassing

Het fonds wil de kwaliteitsjournalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Om dit doel te bereiken verstrekt fonds subsidies aan journalistieke organisaties en journalisten om de totstandkoming van journalistieke producten te bevorderen, die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving. Aanvragen voor subsidie kunnen twee keer per jaar worden ingediend: uiterlijk 1 april of uiterlijk 1 oktober.

Doelgroep

Rechtspersonen en natuurlijke personen met journalistieke ervaring.

Werkgebied

Regio Leiden.

Voorwaarden

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande punten.

Journalistieke kwaliteit en diepgang
De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (o.a. hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie). Het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek en gaat verder dan het stellen van kritische journalistieke vragen.

Relatie onderwerp met Leiden en/of de Leidse regio
Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving. De journalistieke berichtgeving en informatie bevorderen – voor zover van toepassing - de communicatie met en tussen betrokken personen en instanties in de regio.

Maatschappelijke relevantie en actualiteit
Het onderwerp legt belangrijke en nieuwe feiten, samenhangen en verbanden bloot. Het geeft de inwoners van Leiden en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of draagt bij aan de oplossing van een (nieuw) maatschappelijk probleem.

Betrokkenheid bestaande lokale media en aanwezigheid redactiestatuut
Bij de aanvraag en publicatie zijn één of meer bestaande lokale media betrokken, waarbij crossmediale uitingen en nieuwe samenwerkingen met één of meer media de voorkeur genieten.
De aanvrager en/of de lokale medium-partner werkt conform een redactiestatuut dat de journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit garandeert. Een lokale krant of zzp'er kan bijvoorbeeld samenwerken met een regionale krant, een omroep of commercieel mediabedrijf met provinciaal bereik.

Open publicatie
Het gerealiseerde journalistieke product wordt uiterlijk 12 uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrij en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt en wordt ook doorgeplaatst op de site van het Leidse Mediafonds. Bij de publicatie wordt vermeld dat die is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit het Leids Mediafonds.

Bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking
Het bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking is een extra aanbeveling.

Subsidie

Maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen

Online via de websidie van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand