Subsidie voor journalistieke projecten die een journalistieke verdiepingsslag opleveren

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor journalistieke projecten die een een journalistieke verdiepingsslag opleveren over een onderwerp dat specifiek van belang is voor de inwoners van Haarlem en omgeving. Andere belangrijke punten zijn de betrokkenheid van bestaande lokale media en maatschappelijke relevantie en actualiteit. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen met journalistieke ervaring. Je kunt voor een journalistieke productie tot € 50.000 subsidie aanvragen en voor een vooronderzoek tot € 1500. Het fonds heeft twee aanvraagperioden per jaar. Ongeveer zes weken voor het verstijken van de aanvraagperiode is een aanvraagformulier op de website van de verstrekker.

Toepassing

Subsidie voor journalisten, om in samenwerking met bestaande lokale media, bijzondere producties tot stand brengen die specifiek van belang zijn voor inwoners van Haarlem en omgeving en die anders vermoedelijk niet gerealiseerd zouden worden.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen met journalistieke ervaring.

Werkgebied

Het onderwerp moet relevant zijn en specifiek van belang voor inwoners van Haarlem en omgeving.
Als aanvrager hoef je overigens niet zelf in Haarlem gevestigd te zijn.

Voorwaarden

Voor een bijdrage uit het fonds worden de aanvragen door de stichting beoordeeld op onderstaande punten.

Journalistieke kwaliteit en diepgang
De aanvrager werkt volgens de normen en kwaliteit van de journalistieke beroepsethiek en vanuit journalistieke beginselen (onder meer hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie). Opiniërende artikelen zijn als zodanig herkenbaar. Het project moet dieper graven dan de eerstelijns nieuws- en actualiteitenberichtgeving.

Relatie onderwerp met Haarlem en/of de Haarlems regio
De productie waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, levert een journalistieke verdiepingsslag op een onderwerp dat specifiek van belang is voor de inwoners van Haarlem en omgeving.

Maatschappelijke relevantie en actualiteit
De voorgenomen productie geeft de inwoners van Haarlem en omgeving meer inzicht in een maatschappelijke ontwikkeling of een maatschappelijk probleem. Dit kan gebeuren door nieuwe feiten aan te dragen, maar ook door al bekende feiten op een nieuwe manier te interpreteren of met elkaar in verband te brengen.

Betrokkenheid bestaande lokale media
Bij de aanvraag en publicatie zijn een of meer bestaande lokale media betrokken, waarbij crossmediale uitingen en nieuwe samenwerkingen met een of meer media de voorkeur genieten. Een lokale krant of zzp’er kan bijvoorbeeld samenwerken met een regionale krant, of omroep, of een mediabedrijf met provinciaal bereik. Samenwerking met landelijk media is zeker mogelijk, maar aangezien het fonds beoogt het Haarlemse medialandschap te versterken, moeten alle vormen van samenwerking in elk geval leiden tot publicatie/uitzending door een lokaal of regionaal medium.

Toetsingscriteria aanvraag vooronderzoek
Een vooronderzoeksvoorstel kent een duidelijke onderzoeksvraag die verklaart waarom niet meteen met de onderzoeks- en/of uitvoeringsfase kan worden begonnen. De aanvraag maakt duidelijk op welke wijze het voorgestelde onderzoek de gebruikelijke researchfase van een journalistiek project overstijgt.

Overig
Bij de beoordeling geldt als aanbeveling de mate waarin de voorgenomen journalistieke producties samenwerking tussen media, inhoudelijke journalistieke vernieuwing en kansen voor nieuw talent stimuleren.

Subsidie

Je kunt voor een journalistieke productie tot € 50.000 subsidie aanvragen en voor een vooronderzoek tot € 1500. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.
Het benodigde formulier is ongeveer zes weken voor het verstrijken van de deadline beschikbaar via de website van de verstrekker.

Meesturen

  • Inhoudelijke toelichting
  • Behroting- en dekkingsplan