Subsidie voor kansarmen en onderwijs, o.a. in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kansarmen in de samenleving, bevorderen van onderwijs in ontwikkelingslanden en ondersteuning van projecten gericht op o.a. seksuele- en voortplantingsgezondheid, bevorderen van het begrip van het onderlinge verband tussen bevolking, gezondheid en welzijn, consumptie het duurzame ontwikkeling, bevorderen van de gelijkheid tussen beide seksen, bevorderen van een recht op anticonceptie en het bevorderen van natuur- en milieubehoud.

Toepassing

  • Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die nagenoeg uitsluitend ten behoeve van kansarmen in de samenleving werken
  • Bevorderen van onderwijs in ontwikkelingslanden aan kinde­ren van het vrouwelijk geslacht in de basisschoolleeftijd
  • Bevorderen van het basale recht van vrouwen, mannen en jongere om het seksuele- en voortplantingsgezondheid veilig te stellen
  • Bevorderen van het begrip van het onderlinge verband tussen bevolking, gezondheid en welzijn, consumptie het duurzame ontwikkeling
  • Bevorderen van de gelijkheid tussen beide seksen
  • Bevorderen van een recht op anticonceptie en de voorlichting daarover
  • Bevorderen van natuur- en milieubehoud

Aanvragen

Zie contactgegevens.