Subsidies
Fondsen
Beurzen

Subsidie voor kennismaking jongeren met klassieke muziek en zang

Subsidie voor initiatieven die jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden in aanraking laat komen met klassieke muziek. Daarnaast steunt het fonds de ontwikkeling van zangers, bij voorkeur op het gebied van recitals en liedkunst. Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, komen in aanmerking. Je kunt de subsidie online aanvragen, via een formulier op de website van het fonds.

Jaarbudget:
€ 38.000.000
Per uitgifte
€ 2.500 - € 18.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het financieel ondersteunen van initiatieven die jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden in aanraking laat komen met klassieke muziek.

Daarnaast biedt het fonds ook financiële ondersteuning voor projecten die de ontwikkeling van zangers bevorderen en geeft zij studiebeurzen uit aan dezelfde doelgroep. De voorkeur gaat hierbij uit naar  recitals en liedkunst.

Fonds op Naam

Het Blasius Fonds is een CultuurFonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • bijzonder zijn voor zowel de aanvrager als het betreffende werkterrein
 • interessant zijn voor een breed publiek en op voor publiek toegankelijke locaties worden gepresenteerd
 • een onmiskenbare en wezenlijke toevoeging vormen op het bestaande aanbod
 • een kwalitatief goede projectvoorbereiding die tot waardevolle resultaten leidt blijkens o.a.:
  • een pilot c.q. (test)project waarmee aantoonbaar veelbelovende resultaten zijn behaald;
  • en/of aantoonbaar commitment voor het project bij een instelling die zich richt op c.q. meest verbonden is met de doelgroep;
 • aantoonbaar uitzonderlijke uitgaven nodig zijn vanwege het bijzondere karakter van het kunstwerk;
 • de uitgaven wel deels maar niet geheel met financiering uit andere bronnen gedekt kunnen worden.

Zie ook het document 'Bestedingenbeleid' pp. 18-19 voor de algemene en specifieke richtlijnen (zie bijlagen).

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Wanneer het project binnen het reguliere aanbod van de aanvrager valt
 • De aanvrager daarvoor een exploitatiesubsidie van overheden en/of aanverwante structurele financiering ontvangt
 • De aanvrager daarin geen (naar vermogen) substantiële eigen bijdrage investeert
 • Projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel 
 • Activiteiten met een fondsenwervend oogmerk; prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties 
 • Initiatieven waarvoor het fonds het merendeel van de kosten zou moeten dragen en projecten zonder wezenlijk begrotingstekort
 • Projecten die al (grotendeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
 • IBAN rekeningnummer
 • Motivatiebrief
 • Kopie statuten
 • Meest recente jaarverslag (jaaroverzicht en jaarrekening)
 • Projectplan/concept
 • Projectbegroting en dekkingsplan  
 • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)
 • Bij aanschaf van muziekinstrumenten en/of (uniforme) kleding graag een offerte uploaden

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden