Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling, is het beschikbare subsidiebudget afhankelijk van de situatie. Je kunt het beste eerst per e-mail contact opnemen met het fonds, vóórdat je een definitieve aanvraag doet.

Toepassing

Het fonds heeft als doelstelling de ondersteuning van kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen en dient het aIgemeen beIang.

De netto revenuen van het fonds zuIIen jaarlijks worden verdeeId tussen een aantal reeds vastgestelde instellingen.

Indien een hierboven genoemde insteIIing ophoudt te bestaan is het bestuur van het fonds bevoegd naar eigen inzicht het dan vrijvaIIende bedrag te bestemmen, mits ten gunste van een doeI dat overeenkomst met bovenstaande doelomschrijving.

Doelgroep

KerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen.

Subsidie

In principe is het jaarlijkse budget al besteed aan een aantal aangewezen instellingen.
Het fonds heeft echter de mogelijkheid om bij het wegvallen van een van de begunstigde instellingen, een andere instelling te selecteren.
Het subsidiebudget is dus afhankelijk van de situatie.

Aanvragen

Neem eerst contact op met het fonds, om te kijken of er budget beschikbaar is, vóórdat je een aanvraag doet.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand